Området kring Nytorget och busstationen kommer att förändras när Kungälvs nya resecentrum invigs i slutet av 2017. Arkivfoto: Gittan Öhman

Busstationen ska få nytt liv

När nya resecentrum invigs vid nyår behövs inte Kungälvs busstation längre. På sikt ska området bebyggas, men hur platsen ska användas fram till dess är en öppen fråga och Kungälvsborna är välkomna med idéer.

Intresset från olika byggherrar för området runt busstationen är stort. Många har visat intresse för den attraktiva ytan mitt i centrum. Men vem som ska bygga och vad byggnaderna ska innehålla, förutom bostäder, är en process som kommer att ta tid. Under tiden som ett planprogram med idéinriktning och efterföljande detaljplanearbete pågår kan gamla busstationen användas till annat.

– Först av allt ska marken saneras eftersom det låg en bensinstation där tidigare, men sedan är det en plats som man kanske kan kalla för aktivitetsyta. Förhoppningsvis finns det jättemycket bra idéer hos Kungälvsborna om vad vi kan ha den till, säger Cecilia Örtendahl, programledare för Kungälvs stad.

Glaskuberna på Avenyn

Örtendahl menar att en aktivitetsyta kan betyda lite av varje, inte bara lekplats eller idrottsplan, och nämner som exempel glaskuberna som stod på Avenyn som användes till olika pop-up butiker.

– Några sådana kanske skulle göra stråket mellan Västra parken och Mimers hus lite mer attraktivt. Man kan tänka nästan vad som helst som inte innebär stora permanenta byggnader.

Det kan också, enligt Cecilia Örtendahl, hända att området helt enkelt behöver användas som parkeringsplats.

– Det är också en möjlighet, kanske nödvändigt för att handlarna i centrum ska överleva.

Det finns också behov av fler p-platser i centrum för andra grupper, bland annat för stadshusets personal.

– Ja, stadshuset har ju inte riktigt tagit hand om sin parkeringsfråga, tyvärr. Det behövs p-platser helt klart.

Större park

I det längre perspektivet ser Cecilia Örtendahl att ett planprogram för busstationsområdet innefattar hela området från Västra Tullen förbi Nytorget och vidare bort mot Mimers.

– Vi behöver göra Västra Parken större, det behövs när fler ska bo i centrum. Och så kanske inte Uddevallavägen ska vara en genomfartsled utan en smalare stadsgata. Ett planprogram ska ge idéer om hur gamla delen av Kungälv kan knytas ihop med Kongahälla. Om vi är noga med medborgardialog under tiden så ökar möjligheterna att detta går smidigt och blir bra. Dessutom slipper man förhoppningsvis en stor del av alla överklaganden när folk känner sig delaktiga i planerna, säger Cecilia Örtendahl.

Anna Hedlund

anna.hedlund@kungalvsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar