Bröder anlade väg i strandskyddsområde – får böter

Två fastighetsägare i Kärna byggde en väg inom strandskyddat området. Nu har de fått ett strafföreläggande och dessutom varit tvungna att ta bort vägen.

Vintern 2017/2018 byggde två bröder, som är grannar, en väg in vid sina fastigheter. Vägen var fyra meter bred och 68 meter lång och gick genom strandskyddat område.

Polisen fick en åtalsanmälan från länsstyrelsen, som gjort en tillsyn, och beslutade att starta en förundersökning. I utredningen kom man fram till att vägbygget bröt mot strandskyddet.

Även länsstyrelsen har utrett vägbygget och kommit fram till att männen måste ta bort vägen och återställa marken.

– Vi beslutade för ett år sedan att förelägga de två markägarna som äger samfälligheten att ta bort vägen, jordmassor och sten, samt ta bort en träanläggning i anslutning till vägen, säger Alexander Frisborg, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen Västra Götaland.

Ska ha åtgärdat marken

Männen ska nu ha skickat in bilder på de åtgärder de vidtagit.

– Vi har inte tagit ställning till det inskickade materialet än. Men stämmer det enligt vårt föreläggande kommer ärendet att avskrivas. Men gör det inte det så får vi ta kontakt med dem igen.

Bröderna har även fått ett strafföreläggande av Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål hos Åklagarmyndigheten i Göteborg. De ska betala 40 dagsböter om 350 kronor, 14 000 kronor, respektive 40 dagsböter om 600 kronor, 24 000 kronor.

Karina Hansson

karina.hansson@kungalvsposten.se