Brister i skolans hantering av klagomål

Kommunledningen får bara ta del av de klagomål som inte kunnat lösas längre ut i organisationen. Det är Ernst &…