Bostadsbrist: problemet beräknas vara löst om fem år

Det är brist på bostäder för personer med funktionsnedsättning i Kungälv. Det visar Boverkets årliga bomarknadsenkät. Kommunen hoppas på att…