Björkåsborna får vänta på aktivitetspark

Mycket tyder på att den planerade aktivitetsparken i Björkås kan bli försenad med ett år. Anledningen är att ansvarig personal…