Björkås ska bli framtida utflyktsmål för alla åldrar

Skuggteater, fika i solen och samtal om den blivande aktivitetsparken var sådant som besökare till lördagens utemiljödag i Björkås kunde ägna sig åt. Förbo hade bjudit in alla boende i området och intresset var stort.

– Det är roligt att de ska bygga en aktivitetspark här, mina barn är vuxna men jag kan gå hit med mitt barnbarn, säger Milica Rhedin.

Hon har bott i området i 20 år och besöker dagen tillsammans med sitt barnbarn och några grannar.

– Jag tycker det här är ett jättemysigt och fint arrangemang med god mat och fika, säger Milica.

Utemiljödagen är ett led i bostadsbolaget Förbos satsning på att bygga en ny aktivitetspark vid den nuvarande stora lekplatsen i Björkås, Ytterby.

LÄS MER: Ytterbyelever och HDK-studenter formar ny park

– Tanken med dagen är att boende i området ska ha en chans att föra dialog med oss och komma med förslag till parken och vad den ska innehålla. Parallellt med projektet har studenter på HDK (högskolan för design och konst) i Göteborg, parken som en fallstudie och skapar tillsammans med elever på Ytterbyskolan idéer för parken. Idag presenterar de några av sina projekt och besökare kan prova på aktiviteterna, säger Katarina Svangård som är utemiljöansvarig på Förbo.

En av studenterna har skapat en skuggteater inne i ett skjul som några elever på Ytterbyskolan hjälpt till att bygga upp.

– Jag forskar i hur man kan kombinera lek och teknologi, den här skuggteatern fungerar med hjälp av ljuset från en mobiltelefon och sedan kan barnen skapa egna figurer av papper och saker de hittar ute eller skapa skuggor med sina händer, säger studenten Clara Borras från Spanien.

– Tanken med aktivitetsparken är att den ska vara ett utflyktsmål och mötesplats för alla åldrar samt för boende i hela kommunen och den kommer byggas nästa år, säger Katarina Svangård.

Jennifer Hajdic

redaktion@kungalvsposten.se