Biodling blev affärsidé

Bin och humlor håller på att försvinna och utan dem växer inga grödor, varken till djurfoder eller livsmedel för människan.

– Människor förstår tyvärr inte allvaret i detta, säger Lemi Kocaharzem.

Tänk dig att ungefär en tredjedel av allt du äter skulle försvinna, grönsaker, frukt, ost, mjölk, kött. Nästan all livsmedelsproduktion skulle påverkas om bin och humlor inte längre utförde sitt arbete med pollinering av grödor. Antalet bin minskar stadigt, både i Sverige och globalt, ett faktum som sporrade Lemi Kocaharzem till att i somras startade SeeGreen, ett företag i bi-branschen.

– Vi vänder oss till organisationer och företag som vill göra något för sin närmiljö, men inte har tid att själva engagera sig. Företagen köper goodwill som en tjänst i olika prisklasser och premieras efter det. Man kan prenumerera på bikupor eller ett antal bin, men behöver inte sköta om dem, allt sådant sköter vi, förklarar Lemi Kocaharzem.

Exponeras på olika sätt

Han har i dagsläget ett fyrtiotal bikupor, några hemma på tomten, andra utplacerade på olika ställen i skog och mark, efter överenskommelse med markägarna i Kungälvs kommun. Till våren är fler bikupor på gång.

– De som stöder projektet kommer att exponeras på olika sätt, och detta är inte ideell verksamhet, det vill jag poängtera. I Sverige ligger ansvaret tungt på biodlarna, som har vissa förmåner på sin verksamhet och de gör ett fantastiskt jobb men det räcker inte. Honung är trevligt och bra, men det är stöd till bistammen och dess överlevnad som är det viktiga och då krävs långsiktighet.

Vill hjälpa till

Kungälvs Energi är ett av företagen som stöttar företaget SeeGreen och i dagarna följer ett utskick med information med fakturorna till alla kunder.

– Läget för bina är akut och vi vill göra det vi kan för att hjälpa till. Bin är nödvändiga för människans överlevnad och sitt pollineringsarbete, och genom vårt samarbete med SeeGreen bidrar vi aktivt till att öka antalet bin och sprider samtidigt kunskap om problemet, säger Lars Andersson, marknadschef på Kungälv Energi.

Lemi Kocaharzem har fortfarande sitt vanliga jobb i IT-säkerhetsbranschen kvar. På sikt hoppas han kunna växla och jobba heltid med bi-företaget. För att ytterligare sprida kunskap om bin och deras betydelse håller Lemi också på med en podd som lanseras inom kort.

– Mitt mål är att företaget ska bli riksomfattande och vi ska kunna ha bikupor över hela landet. Syfte är att trygga den hotade svenska bistammen för kommande generationer, säger biodlaren och företagaren Lemi Kocaharzem.

Anna Hedlund