Beslut om nyanlända nästa år – trots protest

Kungälv ska ta emot 79 nyanlända invandrare nästa år, trots protester mot hur fördelningen har gått till. – Jag kommer…