Beskedet: Nu kan alla coronatesta sig

På Västra Götalandsregionens pressträff under fredagen meddelades att vem som helst kan testa sig för covid-19 från och med nästa vecka.

– Det är en service till invånarna, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Testerna görs på var och ens egen vårdcentral i regionen.

– Vi har provtagit drygt 30 000 i VG-regionen än så länge. Nu när vi går i gång med att öppna upp på våra vårdcentraler kommer denna kurva stiga brant. Det är också en service till invånarna om att veta om man har covid-19 eller inte, säger Ann Söderström.

Det kan dock hända att man får vänta på sin tur. Regionen arbetar efter en prioriteringslista där vårdanställda och patienter är i topp. Successivt från och med nästa vecka ska provtagningen öka så att privatpersoner med lindriga symptom också ska kunna få reda på om de är sjuka eller inte.  

– Det finns två spår vid testning. Är man sjuk och i behov av vård ska man söka vård precis som vanligt hos sin vårdcentral. Men om man har förkylningssymptom och vill veta om man har covid-19 finns nu ett annat spår bara för provtagning. Vid de tiderna får man ingen läkarbedömning, endast provtagning, säger Ann Söderström.

Man kommer att kunna se på vårdcentralernas hemsida vilka tider som gäller för covid-19-testerna.

Ann Söderström säger vidare att antikroppstester, som kan visa om någon har haft covid-19, kommer att bli ett vanligare inslag i regionens trygghetsarbete med sin personal. De ska finnas tillgängliga om läkare bedömer att det är nödvändigt. Testerna är bara tillgängliga för dem som har symptom.

– Det kan vara viktigt om man har patienter med långdragen feber för att kunna utesluta covid-19.

Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg deltog också i presskonferensen och angav hur många konstaterat sjuka som i dagsläget finns i Västra Götaland. Det rör sig om 5 480 bekräftade fall, varav 3 261 kvinnor och 2 219 män. 511 har avlidit till följd av sjukdomen – 220 kvinnor, 291 män.

I Kungälv finns i dag 140 rapporterade fall. Bara Göteborg, Borås, Trollhättan, Mölndal, Vänersborg, Uddevalla och Partille har fler i regionen.

Enligt Thomas Wahlberg är vård- och omsorgspersonal den grupp som insjuknat mest.

Tobias Holmgren

tobias.holmgren@kungalvsposten.se