Barn skickades hem efter konstaterad smitta

Två förskoleklasser på Sandbackaskolan, samt fritidshemmet Måsen på samma skola, stängde under fredagen ned sin verksamhet. Detta efter att sex personer ur personalen, samt ett fåtal barn konstaterats smittade av covid-19.

Det var under torsdagen som kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (S) tog beslutet, efter att pågående smittspridning konstaterats i de båda förskoleklasserna och på fritidshemmet på den aktuella skolan.

Rektorn Linda Markus hade då tidigare under dagen i samråd med smittskyddsenheten i Västra Götaland kontaktat kommunledningen för att föreslå en nedstängning. Detta efter att sex personer ur personalen, samt även ett fåtal barn i de båda klasserna och på fritidshemmet, testat positivt för covid-19.

Daglig kontakt

Alla föräldrar kontaktades under torsdagskvällen och fick information om att verksamheten i förskoleklasserna och på fritidshemmet nu kommer att pausas minst en och en halv vecka framåt.

– Vi har också daglig kontakt med regionens smittskyddsläkare om läget skulle förvärras och vi skulle bli tvungna att vidta ytterligare åtgärder i andra klasser, säger Linda Markus.

Vad gäller övrig skolverksamhet i kommunen finns samtidigt en plan om smittläget skulle förvärras även där, uppger Anna Vedin (M), utbildningsråd i Kungälv.

– Här finns en förberedd plan om vi exempelvis skulle behöva gå tillbaka till distansundervisning. Här följer vi förstås även den nationella utvecklingen och de beslut som kan komma att tas på regeringsnivå.

Camilla Moestedt

camilla.moestedt@otv.se