I den här lokalen i Skälebräcke håller Bandidos till sedan drygt ett år tillbaka.Foto: KP

Bandidos har etablerat sig i Kungälv

Bandidos MC finns i Kungälv sedan drygt ett år tillbaka.

– För gemene man ska det inte vara några problem. Grunden är att man aldrig ska ha med dem att göra, säger kommissarie Sven Lindgren som har arbetat med mc-relaterad brottslighet i över 20 år.

Enligt honom ska Bandidos närvaro i Kungälv inte ha resulterat i fler polisanmälningar.

– Samtidigt kan man väl säga att det finns ett mörkertal på allt, säger Sven Lindgren.

Teodor Smedius, polischef i Kungälv och Ale, betonar att Bandidos är en organisation som livnär sig på brott.

– Därmed inget sagt om personerna som är medlemmar här i Kungälv. Jag pratar om organisationen i stort, säger Teodor Smedius som inte vill gå in på vilka åtgärder polisen vidtar.

– Men så klart har vi ögonen på dem och vi samverkar med andra för att minimera effekten.

Har Kungälvsborna anledning att vara rädda eller oroliga på något sätt?

– Nej, jag ser inte att man behöver vara rädd för de här individerna. Ett väldigt bestämt råd är att man ska kontakta polisen direkt om man som företagare blir kontaktad av någon som vill ha något eller erbjuder skydd, säger Teodor Smedius.

Det var när Bandidos MC Hisingen blev av med sin lokal på Lindholmen som letandet efter ett nytt ställe började. I juli förra året tecknade en man ett kontrakt med en fastighetsägare, som till KP uppger att han har handlat i god tro och inte hade en aning om att Bandidos var på väg in. Fastighetsägaren vill i övrigt inte kommentera fallet.

Rekryterar unga

På plats i Kungälv har Bandidos också bildat supportergruppen Chicanos.

– Vi har sett tecken på att de knyter till sig yngre förmågor, säger Teodor Smedius.

Sven Lindgren berättar att det är oroande eftersom det handlar om yngre killar som stöttar Bandidos verksamhet och som ingår i sfären.

– Vilket i förlängningen kan innebära brottslighet, säger han.

Kartlägga

Thomas Hermansson, fritidschef och chef för Trygga ungdomsmiljöer, skriver i ett mejl svar på KP:s frågor rörande rekrytering av unga.

”Tum arbetar ständigt med att skapa engagemang, utmaningar och sammanhang för kommunens ungdomar. I konkurrens till detta finner vi lockelse av droger, destruktiva sociala sammanhang och kriminalitet. Vi måste i samverkan med i första hand skola, socialtjänst, polis och även föräldrar kartlägga och uppmärksamma de ungdomar som vi känner oro för och offensivt arbeta med att fånga upp dem i något av alla de positiva sammanhang Kungälv erbjuder, vare sig det är spännande projekt, fritidsgårdsverksamhet, feriearbete eller föreningsliv. Jag är inte insatt i Bandidos verksamhet men ställer mig naturligtvis bakom och delar polisens oro utifrån deras kunskap och vårt gemensamma mål att skapa ett tryggt Kungälv.”

Gör ni något konkret för att förhindra rekrytering?

”Vi tillskapar inga skräddarsydda insatser för att motverka rekrytering till Bandidos utan tror på det arbete vi i samverkan med andra idag gör. ”

Kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (S) om att Bandidos har etablerat sig i Kungälv:

– Kommunen känner till frågan och kommunstyrelse med förvaltning har ett löpande och nära samarbete med polisen som ansvarar för yttre säkerhet, säger han.

Kungälvs-Posten

redaktion@kungalvsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar