Bakteriekällan för dricksvattnet hittad

En nyligen inkopplad vattenledning i området Nordtag i Ytterby var med största sannolikhet orsak till bakterierna i dricksvattnet. Rekommendationen att…