”Både unga och föräldrar kan höra av sig”

När Kungälvs tonåringar har undervisning på distans blir ungdomsarbetarna viktigare än någonsin.

– Många blir ännu mer utsatta när skolan stänger. Vi finns här som vanligt och man ska inte tveka att be om hjälp, säger Johan Fredberg, fältare i kommunens Trygga Ungdomsmiljöer.

Gymnasieeleverna på Mimers gick över helt till distansundervisning i början av december, 18 december stängde fritidsgårdarna och i måndags började även högstadierna med distansundervisning på grund av ökad smittspridning i samhället.

Finns där unga möts

Den rådande situationen ställer nya krav på medarbetarna i kommunens Trygga Ungdomsmiljöer som nu anpassar verksamheten.

– När fritidsgårdarna är stängda finns de inte som bas, istället blir blir det fullt fokus på uppsökande verksamhet på ställen där ungdomarna samlas. Det kan vara i bostadsområden, på Kongahälla center, på snabbmatställen och parkeringar på olika ställen, säger Johan Fredberg, fältassistent i Trygga ungdomsmiljöer i Kungälvs kommun.

Stöttar ute på skolorna

Kommunens ungdomsarbetare är i vanliga fall också ofta på plats på högstadieskolorna, Ytterby, Munkegärde och Thorild. Det arbetet fortsätter under perioden med distansundervisning.

– Vi ska höra med varje skola vad de vill att vi gör för att möta elevernas behov. Vi kan finnas på skolan och stötta elever och personal som finns på plats, det kan vara att möta elever som är där för att hämta lunch och prata med dem för att stämma av hur det går. Vi kommer även stötta de elever och lärare som fortfarande bedriver undervisning på skolan, säger ungdomsarbetare Louise Gaye.

Både hon och Johan ser hur ungdomar samlas på andra ställen när de inte kan gå till skolan som vanligt. För många är skolan den enda trygga platsen i tillvaron och det finns många som varken vill eller kan vara hemma.

– För ungdomarnas skull hoppas jag att distansundervisningen bara blir de här veckorna. Det är fler än vad man tror som har en ostabil tillvaro i övrigt. De kanske inte får något mer mål mat än skollunchen och de har ingen förälder som kan eller vill hjälpa dem. För de eleverna blir detta en oerhört tuff period, säger Louise Gaye.

Personalen från Trygga Ungdomsmiljöer jobbar både dagtid och kvällstid och man kan när som helst kontakta dem för att få stöd och hjälp som ungdom eller förälder.

– Det kan gälla både stora och små saker och även föräldrar är välkomna att ringa oss om man är orolig över något. Vi försöker fånga upp alla unga, inte bara dem vi känner sedan tidigare. Det är en bra sak med att vi är ute på så många olika ställen nu, att fler lär känna oss och vågar komma och prata, säger Johan Fredberg.

Anna Hedlund

anna.hedlund@kungalvsposten.se

Trygga ungdomsmijöer och ungdomsarbetarna i Kungälv

Har du som ungdom eller förälder frågor når du Trygga ungdomsmiljöer här:

fälttelefonen: 0702319845,

fältare Johan: 0721510419

fältare Lisa: 0738566487

tryggaungdom@kungalv.se

Instagram: faltarnakungalv