Avskedas efter medicinstölder

130 tabletter narkotikaklassad medicin har stulits från brukare på ett äldreboende. Kommunen misstänker en anställd som man nu vill avskeda,…