Diseröds återvinningscentral Foto: Camilla Walldán

ÅVC i Diseröd stänger portarna

Diseröds återvinningscentral stänger i helgen. Idag är sista dagen den är öppen. Efter det får boende i Diseröd lämna sopor på andra ÅV-centraler, eller på den mobila centralen.

Det har länge varit beslutat att Diseröds ÅVC ska läggas ned. Lördagen den 12:e augusti stänger den för sista gången.

– Vi har haft på oss att när de behöver platsen inför byggstarten på området, det är då vi avvecklar. Den 12:e augusti är sista dagen att lämna sopor, sedan kommer den stänga, säger Dan Gorga, miljöingenjör på kommunen.

De boende hänvisas då till andra återvinningscentraler, bland annat i Munke-gärde. Även om kommunen inte kunnat hitta en plats för att uppföra en ny återvinningscentral vill man ändå ha kvar möjligheten att slänga sitt avfall i Diseröd. Därför kommer en mobil ÅVC till Diseröd som har en mindre kapacitet och kommer finnas på plats ungefär en gång i månaden.

– Första datum är 2:a september för den mobila ÅVC:n. Den kommer finnas ungefär på samma plats som i dag. Man kommer att se oss.

Nästa tillfälle är den 30:e september. Båda gångerna kommer den mellan klockan 10 och 13. Mer information om den mobila återvinningscentralen skickas ut till de boende och vilka tider den kommer finnas på plats kommer att uppdateras på kommunens hemsida.

Har ni fått några reaktioner på att det kommer en mobil ÅVC?

– Nej, förutom att folk vill ha kvar den nuvarande återvinningscentralen. Vi får se sedan i september hur människor tycker att det fungerar med den mobila.

Den mobila återvinningscentralen är till att börja med bara en tillfällig lösning.

– Vi ska prova den under två års tid, sedan får vi utvärdera hur det har gått, säger Dan Gorga.

Camilla Walldán

Anton Wiklund

Relaterade artiklar
Fler artiklar