”Att springa fortare går inte”

Personalbristen på Kungälvs sjukhus är fortsatt stor. Facket välkomnar de nya avdelningarna men ser stora farhågor i att det fortfarande…