Åtgärder mot vikariebrist i förskolan

Kommunen riskerar vite från arbetsmiljöverket på grund av otydliga regler när det är vikariebrist på förskolorna. Nu har ledningen tagit…