Aspelin Ramm Fastigheter köper strandfastighet

Aspelin Ramm Fastigheter har köpt fastigheten där bland annat Nordic Wellness och Älvmagasinet är hyresgäster. – Det är i första…