Årsmöte med tillbakablick

Hermansby PRO Görtråkigt gråväder, sänkorna i landskapet är vattensjuka efter nattens ymniga regnande då vi reser iväg till dagens aktiviteter i Hermansby PRO förening som skall bli årsmötesförhandlingar.

Så skrev vi för ett år sedan och vi väljer samma snälla ingress i år trots att det påstås att som i år har det inte varit i mannaminne.

Vår ordförande Bengt Eklund hälsade våra gäster: Yvonne Byberg och Mona Hurtig från Ytterby PRO och Margaretha Jonsson och Ruth Andersson från Kungälvs PRO samt de 60 av våra medlemmar som kommit till dagens träff varmt välkomna och inledde en tillbakablick av året som gått. Bengt redogjorde för vad riks och distriktet har haft som främsta arbetsuppgifter att uppmärksamma och dessa har varit vård, omsorg och bostäder Som förening, sade Bengt, följer vi riktlinjerna och eftersträvar ett gott samarbete med pensionärs-organisationerna varefter han förklarade årsmötet öppnat.

Under året har nio av våra medlemmar avlidet för dessa tände vi ett ljus och utlyste en tyst minut som följdes av melodin ”Time to say good bye”.

Den föreslagna dagordningen fastställdes och efter detta blev det val av mötesfunktionärer och som ordförande valdes Gerhard Andersson till sekreterare valdes Eva Hassinge. Protokolljusterare blev Gun Björnsberg och Gunnar Larsson.

Styrelsens föredragning av verksamheten som förevarit godkändes så och revisorernas berättelse varpå vi beslöt om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

Valberedningen presenterade sina förslag till poster inom styrelse och funktioner i föreningen och började med att till ordförande för två år föreslå Bengt Eklund, till studieorganisatör föreslogs Kent Nilde och som ny ersättare Sylve Dahlberg. Dessa valdes med acklamation.

Valen till föreningens alla kommittéer och funktioner valdes enligt valberedningens förslag.

Till valberedning omvaldes Barbro Toss, Sune Wedholm och Gerhard Andersson.

Gästerna har ordet är en stående punkt på dagordningen och först ut av dessa var Margaretha från Kungälv som också är vice ordförande i KPR och som initierad där föredrog hon vikten av att PRO där framför sina frågor. Yvonne, som också hon är med i KPR, poängterade att vi i PRO föreningar har ett fruktsamt samarbete och talade om kommande aktiviteter.

Föreningen hade inhandlat en mängd vackra blomsterbuketter som de delade ut till mötesfunktionärer och till dem som med detta årsmöte avslutade de funktioner de har haft, dessa är: Gerhard, Gerd, Kurt, Gullvi, Göte, Bengt L. Bosse, Gittan, Anna Stina och Ingrid (Ej med på bild, Anita Gillholm och Rolf Bengtsson). När tackorden till dessa var sagda och blomsterprakten utdelad avslutade Bengt Eklund Årsmötet och tackade deltagarna för ett bra genomfört möte och bjöd gästerna att vara de som först promenerade in till det dukade kaffebordet i köket.

Efter kaffet sålde Marianne föreningslotter och PRO lotter (rekordmånga) varpå det blev dragning med en mängd vinster.

När den nyvalda styrelsen gick in till PRO gården för att konstituera sig vandrade vi andra ut från Inlandsgården för hemresan eller andra ärenden.

Gerhard Andersson