Årsmöte med sång och lyrik

Kungälvs RPG , Riksförbundet Pensionärsgemenskap, har hållit årsmöte i Pingstkyrkan under god tillslutning.

Förhandlingarna leddes med van hand av Daniel Höglund, distriktsordförande från Älvängen. Till ordförande i RPG:s styrelse i Kungälv omvaldes Birgitta Berghänel Sikberger. Även övriga styrelsemedlemmar omvaldes, utom Kerstin Hellman, som efter avsägelse avtackades med en minnesgåva. Som ny i styrelsen invaldes Lennart Hellman.

I en paus i årsmötesförhandlingarna fick vi ta del av ett uppskattat sång- och lyrikprogran framfört av Clara Vennman och Stina Davidsson, som ackompanjerades av gitarristen Lars Lilled. Dikter och sånger av Karin Boye, Laleh Pourkarim och Håkan Hellström framfördes.

RPG i Kungälv kommer att under 2019 inleda ett samarbete med Svenska kyrkan och fortsätta med sina träffpunkter med varierande program, bibelsamtal, iPad för seniorer och gemensamma promenader på Fontin med fika. Vårens försommarresa går till Varberg med omnejd.

Så blev det servering och lotteri på två konstverk, som en medlem hade skänkt.

Mötet avslutades med en kort andakt av Pingstkyrkans nytillträdde pastor, Lukas Carlsén.

Lennart Hellman