Årsmöte med information

Föreningen Gamla Kungälv höll nyligen årsmöte med Leif Johansson som ordförande. Som nya ordinarie ledamöter valdes Yvonne Johansson och Jerker Olsson medan Thomas Löfberg går in som ny suppleant. Gamla ledamöter och mötesordförande hedrades med blommor.

Efter det raskt genomförda årsmötet berättade stadsarkitekten Unni Liljedal om sin syn på stadsutvecklingen i Kungälv och då med speciellt fokus på Västra gatan, Nytorget och Liljedalsområdet. Det Unni tryckte särskilt på var att nybyggnationen skall anknyta till den gamla bebyggelsen och harmoniera med denna. Bland annat fick vi veta att det ena höghuset på Nytorget är i dåligt skick och kommer att rivas, när ny och lägre bebyggelse planeras på den gamla bussterminalen. En del kritik framfördes om vissa byggnader på Liljedal, vilka ansågs för höga. Man anpassar dock de nya byggnaderna utmed Västra gatan så att dessa inte skuggar husen på nordöstra sidan. Höghuset på Vita Fläcken var stadsarkitekten tveksam till som en fond för Västra gatan. När man bygger nytt skall gatuplanet också fortsättningsvis upplåtas för affärsverksamhet. Från Västra gatan planeras också en ny inbjudande förbindelse mot Strandgatan i höjd med uppgången till Trappan.

Unni Liljedal visade många bilder på utsmyckningar i andra städer på både fasader och gatustråk/promenadstråk som kan bidra stort till trivseln och förhöja kvalitetskänslan. Sådana idéer är värda att ta tillvara för de nya planerna. Ett förslag från auditoriet var att utlysa en arkitekttävling beträffande Liljedalshusen, men stadsarkitekten menade att det är svårt när kommunen inte äger fastigheterna som skall bebyggas. Här var man dock inte riktigt ense. Det var en intressant kväll och många frågor ställdes av de drygt 40 närvarande.

Sven Kollberg