Bo Hagstrand, Kode, berättade om en motorcykelresa som han och hans fru Astrid gjorde till Lofoten och tackades med blommor för sitt föredrag. Foto: Gunilla Johansson

Årsmöte med föredrag

Solberga Röda korskrets

Årsmöte hölls på Solhaga den 28 februari.

Vice ordförande Bo Karlsson hälsade alla välkomna, speciellt Bo Hagstrand, kvällens reseberättare.

Parentation och tyst minut för Nancy Larsson som avlidit tidigare i år. Hon var verksam i styrelsen under en lång tid, saknaden efter henne blir stor.

Därefter fortsatte förhandlingarna.Till ordförande för 2018 valdes Brith Larsson, För övrigt omvaldes de övriga i styrelsen. Nyinvald blev Kerstin Karlsson att ersätta Nancy Larsson.

Revisor Lennart Eliasson avsade sig omval, i hans ställe valdes Märta Larsson. Till revisorsuppleant valdes Britt- Marie Hallberg.Till representant för samverkansrådet omvaldes Lena Keijser och som ersättare Paula Pettersson.

Efter kaffet visade och berättade Bo Hagstrand, Kode om en motorcykelresa som hans fru Astrid och han gjorde till Lofoten. Det var intressant att få följa med på deras äventyr,  se den vackra naturen och höra om deras strapatser. Det blev många mil på motorcykel, ibland i regn och rusk men även intressanta möten med andra hojåkare längs vägen.

Bo tackades med blommor och mötet avslutades.

Brith Larsson

Relaterade artiklar
Fler artiklar