Årsmöte med filmvisning

Solberga Röda kors Årsmötet hölls på Solhaga den 27 februari.Ordföranden hälsade alla välkomna. Ett 30 tal medlemmar hade hörsammat kallelsen.De sedvanliga förhandlingarna startade med val av ordf. för kvällen som blev Brith Larsson och till sekreterare för kvällen utsågs Anne-Marie Olausson.

Till ordförande för 2019 valdes Brith Larsson. För övrigt omvaldes de övriga i styrelsen. Två nyval gjordes, Elisabeth Samuelson och Gunilla Skoglund, ett välkommet tillskott i vårt arbete, som vi är mycket glada för. Till revisorsuppleant valdes Ragnhild Abrahamsson att ersätta Britt-Marie Hallberg som avlidit under året.Till representanter för samverkansrådet omvaldes Lena Keijser och Paula Petersson. Efter förhandlingarna var det dags för Ann-Marie Olausson och Linda Nilsson att visa film och berätta om deras vandring till Santiago de Compostela i nordvästra Spanien. De tog oss med på en mycket intressant vandring bland gamla historiska byar med stora vackra kyrkor och stigar där de träffade på andra vandrare. De hade alla samma mål, att nå den stora kyrkan i Santiago de Compostela. I mer än tusen år har pilgrimmer vandrat dit för att hedra minnet av aposteln Jakob som tros vara begravd där. Efter deras framträdande var det dags för kaffe med gott tilltugg, lotteridragning och en stunds gemenskap innan det var dags att avsluta samvaron.

Brith Larsson