Årsmöte med arkeologi

Kungälvs musei vänner Torsdagen den 21 mars hade Kungälvs Musei Vänner årsmöte i Kvarnkullens stora sal. 75 medlemmar deltog.

Mötet inleddes med att arkeolog Pia Claesson, som lett utgrävningarna i Nordtag i Ytterby, berättade om de fynd man gjort där. Gravfältet från bronsåldern är mäktigt med 15 stensättningar. Många fynd är nu analyserade, men många återstår att undersöka. På åsen har man bland annat hittat flera djupa och kraftiga stolphål. Stolparna som en gång stod i hålen kan ha varit ända upp till fyra eller fem meter höga. De var ställda i fyrkant. Mellan stolparna fanns ett ”altare” av stenar och under stenarna låg rostade sädeskorn. Var dessa en del i en offerkult? frågade sig Pia.

Efter gott kaffe med dopp var det dags för själva årsmötet, som på ett utomordentligt sätt leddes av Leif Johansson. Lars-Olof Olsson omvaldes som ordförande. Nya i styrelsen är Barbro Erdei, Ghila Lammers och Ulf Karmark. Av verksamhetsplanen för 2019 framgår bland annat att arbetet med att få till stånd ett besökscentrum fortsätter liksom arbetet med ”1800-talsbroderiet”.

Vid mötet uppmärksammades att föreningens förste ordförande, Nils Zanders, nyss fyllt 90 år! Han uppvaktades med bok och blommor.

Den 1 april hade KMV återigen besök av Lennart Torstensson och Alf Ivarsson, som sjöng och spelade för en entusiastisk publik. Man fick höra gamla slagdängor som Tulpaner från Amsterdam, Mor lilla mor, Lille Klumpedump och Bättre och bättre dag för dag. Vi fick också lyssna till visor av bland annat Ruben Nilsson, Evert Taube, Thor Zetterholm och Nils Ferlin. Några av visorna framfördes tillsammans med Nils Zanders. Under kvällen berättade dessutom Inger Johansson (född Larsson) minnen från gamla revyer i Kungälv i slutet av 50-talet och början av 60-talet.

Vi hoppas kunna inbjuda till fler musikkvällar i hembygdsgården i höst!

Lars-Olof Olsson