”Folk kommer söka sig bort, för arbetsmarknaden är god nu”

Arbetsförmedlingen kommer samla kompetens från tidigare stora varsel i länet för att hjälpa kexfabrikens anställda att ställa om. Men den…