”Arbetet har blivit akutinrättning”

Ann-Charlotte Johannesson arbetade som rektor i grundskolan i Kungälvs kommun. Hon berättar om det Lärarförbundet beskriver utifrån sitt perspektiv.

Ann-Charlotte Johannesson arbetade sex år som rektor på Hålta och Marstrands skolor i Kungälvs kommun. Trots att det sagts upprepade gånger att rektorerna ska få mindre att göra har ingenting hänt. Snarare tvärtom.

Det har pratats jättelänge i Kungälv om att minska rektorernas arbetsbörda, med intervjuer och undersökningar om hur vi har det som inte resulterat i någonting. Det jag tycker är jättemärkligt är att redan när jag varit här i tre, fyra år så var ungefär 20 av 27 rektorer nya. Jag tror det är en enda kvar nu, annars är alla utbytta. Varför frågar sig ingen i organisationen hur det kommer sig? säger hon.

Många chefsbyten

Alla grundskolor utom Kode skola har bytt rektorer minst en gång under Ann-Charlotte Johannessons tid i kommunen. Hon tycker lärarna är heroiska som orkar med.

– Men det som händer när man byter chefer ofta är att rektorer och lärare skaffar sig egna system för olika arbetsuppgifter, till exempel elevers ledighetsansökningar. Ingen orkar följa upp det vi gemensamt kommit överens om, vi ska ju jobba likriktat, och det är ingen verksamhetschef som orkar ta hand om detta. Jag klandrar inte dem, det är en arbetsbörda som är orimlig.

Vill inte störa

Inför att vi träffas har hon frågat kollegor som fortfarande är rektorer i Kungälv om det är något de vill framföra.

– De säger att de inte vågar störa verksamhetschefen. De gillar henne men är rädda om henne och ser att hon är pressad.

Inte bara rektorer byts ut utan även deras chefer. Grundskolans verksamhetschef Amela Filipovic tillträdde för ett halvår sedan, Christine Lysell har varit tillförordnad i väntan på. Tittar man högre i organsationen så börjar Dennis Reinhold som sektorchef i veckan och efterträder Maria Andersson. Tillförordnad har tills i fredags varit Jan Magnusson.

Ökad arbetsbörda

Arbetsbördan för både rektorer och verksamhetschef i grundskolan har ökat. Verksamhetschefen har nu hand om samtliga skolor från F till 9.

– Det är en helt orimlig uppgift att vara verksamhetschef för alla, även om ingen skulle säga det. Det finns inte en enda människa som klarar det i längden, säger Ann-Charlotte Johannesson.

Drabbar verksamheten

Hon menar att rektorernas arbete blivit en akutinrättning, med ansvar för pedagogiskt ovidkommande frågor som till exempel fastighetsfrågor och skyddsronder. Alltså inte det som egentligen är primärt för en rektor. Arbetet blir allt orimligare, med mer arbetsuppgifter och stramare budget.

Jag som rektor har bara min verksamhets pengar, det enda jag kan styra över är personal och läromedel. Om jag måste dra in på pengar så blir det lärare, det är klart att det drabbar verksamheten. Och läromedelspengarna blir också mindre eftersom datorer och licenser kostar, säger hon.

Genom att ställa upp på intervjun vill hon få Kungälv att ta tag i skolan och rektorernas situation tillsammans med fackförbunden. Hon slutade för att det var dags, inte på grund av missnöje.

Jag är ingen martyr och har inte farit illa heller. Ska jag säga något så säger jag ”Titta över organisationen”. Det är en omöjlig situation som verksamhetschefen har. Och ni har inte gjort något för rektorerna på sex år, ni borde sätta in mer resurser.

Läs också Lärarförbundet: Skolan har ett systemfel och ”Personalomsättning och lärarbrist bidragande”

Christina Wagner

christina.wagner@kungalvsposten.se