Antalet bekräftade coronafall ökar stort

Antalet coronasmittade ökar nu på många håll i landet, så även i Kungälv. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik rapporterades 31 nya bekräftade fall under den sista veckan i september och följande oktobervecka, vilket är mer än en fördubbling jämfört med de två föregående veckorna.

Totalt rapporterades 20 nya bekräftade fall av covid-19 i Kungälvs kommun första veckan i oktober och elva veckan dessförinnan. Detta att jämföra med sex, respektive tre de två föregående septemberveckorna.Totalt har 506 Kungälvsbor fått smittan bekräftad sedan slutet av mars.

Att antalet bekräftade smittade nu ökar har troligen att göra med att fler nu testas, men också att många träffas och rör på sig mer för att ta sig till skolor och arbetsplatser, menar chefsläkaren Cornelia Bergdahl.

– Däremot har vi i nuläget inga inlagda covidpatienter, vare sig på Kungälvs eller Alingsås sjukhus, uppger Cornelia Bergdahl, som under torsdagen hade ett avstämningsmöte om coronaläget med beredskapsansvarig och tjänsteman i beredskap på respektive sjukhus.

Men båda sjukhusen står samtidigt rustade om läget skulle förvärras.

– Här finns både en regional plan över hur många vårdplatser vi kan få fram om det skulle bli en snabb, kraftig ökning av antalet patienter som behöver intensivvårdas, säger Cornelia Bergdahl.

– Men också en plan för hur man på respektive sjukhus ska handlägga de som söker sig till oss för misstänkt covid-19 eller andra symptom, som skulle kunna vara tecken på corona och vissa fall behöva patientinläggning i enskilt rum.

Även om antalet smittade nu ökar, både i Kungälv och övriga Göteborgsregionen, känner sig Cornelia Bergdahl samtidigt trygg med att man ska klara en ökad patienttillströmning. Detta eftersom man enligt henne har ett kvitto på att man snabbt lyckades ställa om när läget var som mest allvarligt tidigare i våras.

– Samtidigt är det viktigt att vi nu inte slappnar av, även om många av förståeliga skäl nu nog är ganska sällskapssjuka, säger Cornelia Bergdahl.

– Jag såg själv Anders Tegnell prata om detta i tv i torsdags och förstår att han är frustrerad, för det här är inte färdigt än på långa vägar. Det enda som är positivt i sammanhanget är att de som nu insjuknar hittills inte blivit lika sjuka som tidigare i våras, utan fått mer lindriga symptom, men det kan förstås snabbt ändras.

Därför är det nu viktigt att alla till mans fortsätter att hålla i och ta ansvar, menar Cornelia Bergdahl.

– Sedan följer vi förstås omvärldsläget, både i regionen och landet, för att snabbt kunna ställa om och sätta in fler åtgärder från vår sida om det skulle behövas.

Är du själv orolig över att det ska komma en andra våg?

– Det tror jag alla är, men just därför är det också viktigt att vi alla fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, även om många börjar tröttna och önskar att det här skulle vara över. Det finns det nog inga människa i hela världen som inte gör just nu.

Camilla Moestedt

redaktion@kungalvsposten.se