Annan bedömning från FK kräver mer underlag

Försäkringskassan kommenterar sällan särskilda fall men har valt att göra det när det gäller Anna-Carin Lilja, som KP skrev om…