Anna vill lyfta Marstrands judiska historia

Senhösten 1969 placerades 200 statslösa polsk-judiska flyktingar på Marstrand. Om denna okända historia skriver Anna Grinzweig Jacobsson i sin reportagebok…