Anna får pris av Svenska Akademin

Anna Ekerstedt, lärare på Sandbackaskolan, får Svenska Akademiens svensklärarpris 2017.

– Först lade jag brevet åt sidan men sen tänkte jag, vänta lite nu Svenska Akademin är ju de som delar ut Nobelpriset. Är det här på riktigt?

Jodå, att det var på riktigt fick Anna Ekerstedt besked om när hon ringde Svenska Akademin. Hon är en av fyra svensklärare som får årets Svenska Akademiens svensklärarpris. Priset, 50 000 kronor, plus 30 000 kronor till skolan ”tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen.”

– Priset delas ut på bokmässan i september och inte förrän då får jag veta motiveringen, säger Anna Ekerstedt när vi träffas i den nästan tomma Sandbackaskolan veckan efter skolavslutningen.

Gynna alla elever

Tillsammans med kommunens språkutvecklare Maud Nilzén som initierade projektet, och nationellt centrum för språkutveckling, började Anna Ekerstedt 2009 att bygga ett arbetssätt med målet att det skulle genomsyra alla ämnen och gynna alla elever.

– Då hade vi väldigt låga resultat och eftersom skolan ligger i ett område med en stor andel flerspråkiga barn behövde vi hitta arbetssätt med språket som bas och som fick med alla elever. Det tar tid att få en hel organisation att få in ett nytt arbetssätt men nu sitter det i väggarna. Elevernas resultat är mycket bättre idag och det är ett roligare sätt att arbeta för lärarna, säger Anna Ekerstedt.

Läslyktan

Det helhetstänk kring undervisningen som arbetats fram av Anna och hennes kollegor bygger på forskning och metoder från flera håll och numera använder man samma arbetssätt i de flesta ämnen.

– Vi började med något som vi kallade för Läslyktan där man arbetar med läsning och textförståelse och att koppla läsandet till sig själv och sina erfarenheter. Det handlar bland annat om att man måste veta vad ord och begrepp innebär för att kunna ta till sig en text. Vi jobbar enligt en modell där lärandet är indelat i fyra faser, först visar, berättar eller läser läraren, sedan jobbar lärare och elever tillsammans och i tredje fasen eleverna vidare med varandra medan de i fjärde steget har blivit så säkra att de kan jobba vidare på egen hand. Cirkelmodellen används i alla ämnen och läraren märker tydligt om någon behöver träna mer eller redan vet hur den ska göra.

Skrivit en bok

Anna Ekerstedt har, ihop med före detta kollegan Ingrid Ehrnlund, skrivit en lärobok om arbetssättet på Sandbackaskolan. Samtidigt har hon de fyra senaste åren vidareutbildat sig till både specialpedagog och speciallärare inom språk-, skriv- och läsutveckling vid sidan om lärarjobbet. Brevet om priset av Svenska Akademien kom när hon precis skrivit sin sista tenta.

– Det har varit intensivt de senaste åren så jag ska använda prispengarna till att göra något roligt med min familj.

Anna Hedlund

anna.hedlund@kungalvsposten.se