Andlig festival på Bohus fästning

På lördag när Serafia Andersson arrangerar Arce Spiritusfestivalen för första gången blir det tätt mellan häxor, spådamer och shamaner Bohus…