Andelen skuldsatta hushåll ökar

Bostadsmarknaden rusar och det byggs för fullt i Kungälv och de flesta av Sveriges kommuner. Samtidigt ökar andelen skuldsatta hushåll.

Läs mer: 200 hyresrätter valdes bort (plus)

Skuldsättningen är hög men varierar samtidigt mycket mellan olika kommuner och regioner, det enligt en ny rapport från Riksbanken. Andelen skuldsatta vuxna personer med bolån i Kungälv var under fjolåret 54 procent, en ökning med två procentenheter sedan 2010. Totalt bor det 18 187 personer med bolån i Kungälv.

Ökningen är jämförbar med utvecklingen för resten är av landet, där andelen skuldsatta svenskar ökat från 41,5 procent till 42,9 procent under samma period. Totalt hade över tre miljoner individer bolån under 2016 enligt riksbankens rapport. Det betyder också att andelen skuldsatta med bolån är högre i Kungälv än snittet för resten av landet.

Det är också bara tre kommuner i Västra Götalands län, Härryda, Öckero och Lerum, där andelen hushåll med bolån är högre än i Kungälv

Den genomsnittliga bolåneskulden var nästan 1,5 miljoner kronor i Kungälv under 2016, en tydlig ökning från snittet under 2010 då snittet var drygt en miljon kronor.

Hög skuldkvot

Skuldkvoten, balansen mellan inkomst och skuld, är högst i storstäderna men är också hög i Kungälv. Under 2016 var den genomsnittliga skuldkvoten i Kungälv 378 procent, en ökning med 21 procentenheter från 2010.

Större andel bostadsrätter

I Kungälv har även andelen bolån med bostadsrätter som säkerhet ökat från 19 till 21 procent från 2010 till 2016. Andelen bolån med lägenheter som säkerhet visar hur vanligt det är med bostadsrätter i kommunen, och är i regel större i storstäder.

Genomsnittet i landet har ökat från 23 till 28 procent under samma period vilket enligt riksbanken kan avspegla den snabba befolkningsökningen i storstäderna, där det är mer vanligt med lägenheter än på landsbygden.

Linus Annlöv

redaktion@kungalvsposten.se