Demokratidag i parken

Kungälvsbor och politiker höll demokratidag i västra parken samtidigt som Nordiska motståndsrörelsen marscherade förbi genom centrum. – Man ska komma…