Ålutsläpp i Lökebergs kile

Närmare 40 000 ålyngel släpptes ut i havet vid Lökebergs kile förra veckan. Men bara 25 procent överlever och det…