Alla ska bära munskydd i vårdlokaler

Från och med i dag, 7 januari, rekommenderar Västra Götalandsregionen att både personal, patienter och besökare ska använda munskydd i alla vårdlokaler.

Munskydd kommer att delas ut vid entréerna på sjukhus och vårdcentraler, men bara ett åt gången.

För att minska smittspridningen inom vård-och omsorg införs med start 7 januari en tillfällig rekommendation om generell användning av munskydd i vårdlokaler där mer än en person vistas. Kravet införs successivt under de närmaste dagarna och gäller både personal, besökare och patienter. Barn och ungdomar under 16 år och personer som av olika skäl inte kan använda munskydd undantas.

Munskydd kommer att delas ut till alla som behöver besöka, vårdas eller arbeta i lokaler för vård och omsorg. Det kommer bara lämnas ut ett åt gången för att minska risken att de förorenas.

Vårdcentralen Kusten i Ytterby är en av alla vårdcentraler i regionen som nu ska ge patienterna ett munskydd redan i dörren.

– Vi har sedan tidigare låst dörr och bara bokade tider, så det blir inte så annorlunda. Patienterna får ett munskydd innan de går in genom dörren. Personalen har redan både munskydd och visir hela tiden så där blir det ingen skillnad. Däremot kommer det att gå åt mycket större volymer av munskydd, men vi har fått reda på att det inte är någon brist på material, säger verksamhetschef Agneta Hamilton.

Hon menar att även om munskyddskravet inte innebär så mycket extraarbete rent praktiskt så måste munskydden ändå delas ut tillsammans med information om hur det ska användas.

– Munskyddet kan innehålla virus från dig själv och tar du i det på fel sätt eller tar av och sätter på det igen så finns risken att du får virus på händerna som sedan sprids vidare när du tar i saker. Därför måste man alltid ta av munskyddet på rätt sätt och alltid tvätta händerna efteråt, eller sprita av med handsprit, säger Agneta Hamilton.

Även på Kungälvs sjukhus kommer alla som passerar in att behöva använda munskydd som delas ut vid dörrarna.

Anna Hedlund

anna.hedlund@kungalvsposten.se