Älgjakt stoppas i två Kungälvsområden

Älgjakten i två licensområden i Kungälv stoppas helt i höst, detta sedan de ansvariga för licensområdenas redovisning inte lämnat slutrapport…