Arkivfoto

Äldre träffar många olika hemtjänstpersonal

På två veckor är det i snitt 17 olika personer från hemtjänsten som besöker äldre i Kungälv. Sett till hela landet är det vanligt att äldre får besök av många olika personal.

Skillnaderna i landet kring hur många olika personer som i snitt besöker de äldre under 14 dagar är stora. Allra flest hemtjänstpersonal var det i Kumla där snittet låg på 27 olika personer medan den lägsta siffran var sex olika personal i Sorsele. Det visar de siffror som kommunerna själva rapporterat in till Kommun- och landstingsdatabasen.

– Det finns de äldre som känner en stor oro för vem som kommer och om man får den hjälp som man behöver. Det blir inte bättre av att det är väldigt många olika personer som är involverade, säger Annelie Sundler, biträdande professor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås, till Nyhetsbyrån Siren.

Statistiken gäller de som är 65 år eller äldre och som får minst två besök varje dag och då räknas inte trygghetslarm och matleveranser in.

Med 17 olika hemtjänstpersonal i snitt tillhör Kungälv de kommuner som ganska många olika personal. Samtidigt är det också många kommuner där det ser ungefär likadant ut. Lägst siffra i länet hade Färgelanda med tio olika personal.

– Vården är så mycket mer än bara uppgifterna som utförs. Det sker mycket i kommunikationen och mötet, som jag tror är väldigt viktigt för den äldres autonomi, självbestämmande och välmående. Man värdesätter inte betydelsen av det i vården i dag, som är ganska uppgiftscentrerad, säger Annelie Sundler.

Kajsa Lind

kajsa.lind@kungalvsposten.se

Om statistiken

Det var totalt 240 kommuner av landets 290 som hade rapporterat in siffror kring personalkontinuitet och det handlade då om ett medelvärde på det antal personer som äldre med hemtjänst möter under 14 dagar. Siffrorna är för 2017.

I Kungälv har snittet bland personal ökat med en person jämfört med 2016.

Relaterade artiklar
Fler artiklar