Äldre läkare skrev ut narkotikaklassad medicin utan koll

En läkare i 80-årsåldern har upprepade gånger och i höga doser skrivit ut narkotikaklassade medel till en patient som samtidigt…