Åkerdebatten fortsätter med ny kampanj

Bebyggelse på jordbruksmark har länge diskuterats i Kungälv. Det senaste året har en politisk debatt om frågan gått varm i exempelvis Ytterby, Kode och Kareby. Nu höjer förbundet LRF ungdomen frågan ännu ett snäpp med en ny skyltkampanj.

Sedan några dagar tillbaka står en kampanjskylt uppsatt på Kastellegårdens åkrar mellan Preem-macken och Enekullen i Ytterby. Kampanjtextens budskap lyder ”Bevara åkermarken” och är signerad LRF ungdomen Väst. Styrelseledamoten och Ytterbybon Daniel Eliasson berättar att det är en kampanj som är igång över hela landet.

– Jag tycker det är viktigt att belysa det här. Samhället behöver utvecklas, men för det behöver man inte bara ta åkermark. Frågan om levande jordbruksmark i Sverige har också blivit extra relevant med tanke på corona och allting, i en situation där vi inte kan importera mat på samma sätt behövs åkermark för att kunna försörja befolkningen, säger han.

Kungälvs-Posten har även varit i kontakt med ordföranden för LRF:s kommungrupp i Kungälv, Johannes Löndahl, som tycker att kampanjen är viktig för kommunens framtid.

– Det finns påtryckningar från många håll att man vill bygga på åkermark i Kungälv. Det har varit av och på ända sedan 60-talet, säger han.

Vilka marker rör det sig om?

– Nu handlar det exempelvis om planerna på Kode skola i Guntorp, det som ligger i pipen är också att man trycker på för att utöka Rollsbo industriområde norrut över Kareby.

Debatten om var Kode skola ska ligga har varit het länge och senast i februari startades en protestgrupp på Facebook över att skolan planerades byggas på mark som kommunen själva angivit som särskilt värdefull åkermark.

Kommunen anser att de månar om jordbruksmark

Mats Frisell (S) sitter i utskottet för samhälle och utveckling och han anser inte att Kungälvs öppna landskap är hotade. Tvärtom menar han att kommunen dels varit väldigt måna om att bevara åkermark för framtiden och dels varit lyhörda mot de röster som höjts när bebyggelse på åkermark diskuterats.

– I Ytterby tog vi bort det vi skulle bygga på jordbruksmarken och skolan i Kode ska vi försöka undvika att bygga på åkermarken, där har vi tagit fram flera förslag.

På kommunens sida kan man nu rösta för vilka förslag man anser vara bäst, men i sammanhanget är det värt är påpeka att tre av de fyra förslagen fortfarande ligger helt eller delvis på åkermark.

Protester vid bebyggelse

När vi kontaktar det kommunala bostadsbolaget Bokabs vd Lars Pettersson om hur han ser på frågan rörande åkermark så säger han att de i grunden håller med LRF om att så lite åkermark som möjligt bör bebyggas, men att det samtidigt inte är en svartvit fråga och att många faktorer bör vägas in vid tätortsbebyggelse. Han berättar att man vid planeringen för bygget av det nya bostadsområdet i Ullstorp valde bort åkermark på grund av dess värde, men att platsen som i stället valdes har lett till protester på grund av andra orsaker.

– Det har blivit en väldig debatt om det här området öster om Ullstorp, att vi ska ta deras närströvområde, trots att det finns 80 hektar närströvområde omkring det området.

Hur ser planerna ut för Rollsbos expansion norrut?

– Där är ett optimalt läge att fortsätta utveckla på grund av närheten till E6:an, det är mycket bättre att lastbilar kan köra direkt av motorvägen och in till verksamheter där så att de slipper ge sig in på andra vägar med mer avgaser och föroreningar som följd. Sedan är det så här att industrin behövs, vi behöver verksamheter och vi behöver arbetsplatser. Kungälv vinner mycket på att den här lilla åkermarken kan användas.

Gunnar Fägerlind

gunnar.fagerlind@kungalvsposten.se