I februari skrev KP om Mortaza Haydari som tvingades flytta till Migrationsverkets vuxenboende i Sollenbrunn efter 18-års dagen. Han delade rum med flera andra vuxna män och pendlade två timmar till skolan enkel väg. Genom KP:s artikel fick han kontakt med ett ideellt familjehem och kunde flytta tillbaka till Kungälv. Här får han en kram av Ulrika Andersson och Benita Stenfeldt. Foto: Katarina Berg

Sökes: familjehem för unga asylsökande

Ideella familjehem är en chans för unga asylsökande att bo kvar där de har sin skola, träning och sitt umgänge. På torsdag hålls en informationskväll i Equmeniakyrkan i Kungälv om vad det innebär.

Av de ensamkommande asylsökande 15 och 16-åringarna som kom under 2015 är det många som hinner fylla 18 år, eller blir uppskrivna i ålder, innan deras asylprocess är färdig. Efter 18-årsdagen har de ingen plats på ett HVB-hem utan omplaceras till ett av Migrationsverkets vuxenboenden, vilket ofta innebär en flytt långt bort. I och med det rycks ungdomarna upp från sammanhang som skola, vänner och fritidsaktiviteter. Det är med anledning av det här som organisationen Agape söker familjehem till ungdomarna, så att de får möjlighet att stanna i den kommun de lärt känna i väntan på sitt asylbesked.

Agape grundades i Göteborg där de bland annat öppnat ett boende bemannat av volontärer för 18-åringar eller åldersuppskrivna som fallit ur kommunens ansvar. Här i Kungälv presenterar Agape nu idén med familjehem. Ulrika Andersson jobbar till vardags på ett HVB-hem och vet att det finns behov av ideella krafter. Därför är hon nu med och arrangerar informationskvällen.

– Jag har hört att det finns människor som kan tänka sig att ta emot ungdomar, men är osäkra på vad som gäller.

Där kan Agape erbjuda stöd då de har regler om vad som krävs av ungdomarna och familjehemmen. Ulrika säger att hon själv också gärna är bollplank för dem som vill ta emot en ungdom i sitt hem. Frågor som kan dyka upp är exempelvis ekonomiska.

– De asylsökande som inte bor på Migrationsverkets boende får 61 kronor om dagen, då kan man tänka sig att de betalar lite för maten i familjehemmet.

Informationskvällen vänder sig också till dem som inte kan ta emot någon men vill hjälpa på andra sätt.

– Man kan låta en ungdom flytta hem till sig eller så kan man bidra ekonomiskt genom att stötta andra som tar emot någon.

En annan variant är att erbjuda ungdomar att komma hem på middagar. Eller att vara ett extra familjehem för någon som behöver avlastning ibland.

Ulrika Andersson uppskattar att närmare 40 unga i Kungälv kan vara i behov av alternativa boendelösningar för att slippa byta kommun i höst.

Stina Hylén

redaktion@kungalvsposten.se

Fakta

I och med Migrationsverkets långa handläggningstider har många ensamkommande hunnit bli 18 år innan de fått besked. Det är då upp till enskilda kommuner att besluta om de fortsatt ska ansvara för de asylsökande 18-åringarna. För många är det för dyrt. Regeringen och Vänsterpartiet föreslår i höständringsbudgeten 195 miljoner extra till kommunerna för att kunna låta ungdomarna bo kvar i sina boenden tills de fått asylbesked.

Relaterade artiklar
Fler artiklar