8-fjordar utökar söderut

Projektet 8-fjordar berör nu även området från norra Marstrand till Nordre Älv.

– Sälö fjord och Ryskärsfjorden har samma problem som de övriga, säger Pierre Rehnlund, Kungälvs representant i projektet.

Problemet som åsyftas är den obalans i havets ekosystem som orsakat utdöda ålgräsängar och ett kraftigt minskat fiskbestånd.

Beståndet av främst torskfiskar tycks trots fiskerestriktioner och andra åtgärder inte återhämta sig.

Nu undersöker 8-fjordar tillsammans med SLU om det kan finnas ett samband med den ökade förekomsten av säl och skarv i området.

Mer säl och skarv

Eftersom rovfiskarna äter mindre fiskar ökar andelen småfisk när rovfiskarna försvinner. Dessa göder i sin tur säl och skarv som då kan växa kraftigt i antal.

– I studien hos SLU har man utvärderat om någon förändring skett i de fem områden man haft fiskebegränsningar i runt Sveriges kust. I alla utom i 8-fjordars område ser man en viss återhämtning. Frågan är då om den stora ökningen av säl och skarv negativt påverkar en återhämtning av fiskbeståndet? säger Pierre Rehnlund.

Under projektets gång har man dessutom upptäckt att torsken inte rör sig i havet på det sätt man tidigare trott. Det finns lokala fiskbestånd och dessa tar särskilt stor skada av till exempel trålfiske.

Försök ej lyckats

Flera försök har gjorts för att återskapa ålgräsängarna som minskat drastiskt utanför Kungälv sedan åttiotalet, men utan att lyckas.

Västkustprojektet 8-fjordar arbetar för att förhindra överfiske, för att återskapa ett balanserat ekosystem i havet utanför kusten och för en god fiske-förvaltning. Forskningsprojekt genomförs i samarbete med både SLU, GU och KTH. Genom kunskaps-insamling och information på bred front har organisationen lyckats få igenom vissa restriktioner av fisket.

Acceptans

– Mycket tack vare en god förankring hos alla berörda, från allmänhet till yrkes- och sportfiskare som har visat en stor acceptans, säger Pierre Rehnlund.

Han förespråkar nu ett digitalt referensbibliotek som forskare inom området skulle ha stor nytta av.

Kunskapsbank

– Ett alternativ kunde också vara en digital kartering, med lager av olika information tillgänglig på en karta. Men tyvärr har vi inte resurser till att upprätta detta i dag, säger han.

Förra veckan träffade 8-fjordars styrgrupp Havs- och vattenmyndigheten och dess nya generaldirektör Jakob Granit, delvis för att diskutera utbyte av kunskap och informationsstöd. Vid tillfället lyftes även frågan om säl och skarv.

Begränsa sälar

Om sambandet mellan sälens utbredning och torskens frånvaro kan styrkas kan reglerad avskjutning av sälar bli aktuell, en fråga som slutligen avgörs av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.

Först krävs dock mer forskning.

Gittan Öhman

FAKTA

8-Fjordar

● Kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust, Uddevalla

och Kungälv ingår.

● Havsområdet som berörs är mellan Nordre älv och Malö strömmar.

Bland de åtta fjordarna märks Havstensfjorden, Halsefjorden,

Askeröfjorden, Hakefjorden, Stigfjorden och Koljö-

fjorden.

● Projektet startade 1999 sedan de kustnära fiskbestånden

kollapsade i slutet av 70-talet och invånare i kommunerna

slog larm. Överfiske gjorde att kustnära bestånd av torsk,

vitling, kolja och andra bottenlevande fiskarter mer eller

mindre försvann.