500 husägare överklagar VA-avgift

Flera hundra fastighetsägare i privatägda VA-föreningar överklagar kommunfullmäktiges beslut om höjd avgift. – Vi anser att beslutet strider mot både…