22 nya bostadsrätter i Turisthotellet

22 bostadsrätter finns i det nya förslaget för Turisthotellet på Marstrand. Ägaren Ernst Rosén vill bevara huset Oscars karaktär men vägen dit är fortfarande oklar.

– Vi tror väldigt hårt på bostäder. Ambitionen från vår sida är att skapa fler året runt-boenden på Marstrandsön. Vi vill att det ska lysa därute, säger Thomas Lundh, vd för Ernst Rosén som äger fastigheten.
Ernst Rosen visade upp sina idéer för Kungälvs kommun för ett par veckor sedan. Ulla Antonsson, arkitekt på White, har utgått från riksintresset och bevarandeplanen.
– Vi är väl medvetna om att Oscars är en väldigt viktigt symbol för den gamla badortsepoken på Marstrand, säger Ulla Antonsson.
– I riksintresset pratar man om miljön och därför är det viktigt att bevara kvartersstrukturen. Vissa delar vill vi restaurera eller rekonstruera. Men vår tro är att historien inte slutar här utan att det vi gör nu inte bara ska bevara utan också berika riksintresset.
Går ert förslag emot riksintresset och bevarandeplanen?
– Den bedömningen kan bara länsstyrelsen och kommunen göra men det har varit vår främsta avsikt att inte göra det.

Hotell går inte
Skisserna är i ett mycket tidigt skede och de kan ändras. Detaljplanen säger att det ska vara hotellverksamhet i fastigheten men Thomas Lundh menar att det inte är möjligt. Han har hela tiden önskat en planändring.
– Vi har utrett detta till vägs ände. Vår utredning och kommunens utredning visade att hotell inte går ekonomiskt men någonstans har de planerna aldrig blivit gällande, säger Thomas Lundh.
Ernst Rosén köpte fastigheten år 2004 och sedan dess har frågan bollats fram och tillbaka mellan ägaren, kommunen och länsstyrelsen. Thomas Lundh konstaterar att det är ett känsligt ärende.
– Ingen vill ta beslutet, jag tror att det är det som gör att det tagit tid. Så fort vi trott oss vara överens om någon del så är det någon annan del där problem ploppat upp, säger han.

Starta direkt
Än finns inget pris satt på de planerade bostadsrätterna.
– Jag vill inte uttala mig om vår investering men den är väldigt stor i förhållande till vad vi kan sälja bostadsrätterna för, säger Thomas Lundh.
Har ni någon tidsplan?
– Allmänheten på Marstrand undrar vad vi håller på med. De vill att det ska hända något. Vi kommer självklart inte vila på hanen om det här skulle lösa sig.
Han menar att processen måste ha sin gång och därför har företaget anpassat sig genom åren som gått. Inlämnat förslag är det tredje i ordningen.
Hur länge kan ni vänta?
– Vi är långsiktiga, det är klart att vi har en bakre gräns, men vi är inte där än.
Nu väntar ytterligare dialoger mellan Ernst Rosén, kommunen och länsstyrelsen.

Catrin Hansson
Bostäder i Oscarskvarteret
I dag är planerna att det ska bli 22 bostadsrätter, i storlekarna mellan två och fem rum, på mellan 91 och 112 kvadratmeter.
Oscarhuset – huset höjs en meter. Fasaden ska behållas och restaureras eller rekonstrueras till orginalskick. Två meter in behålls det gamla vilket blir veranda i lägenheterna mot Hamngatan. I bottenvåningen finns en lokal för någon form av publik verksamhet. Fasaden spånkläs och återställs så som den såg ut i det ursprungligaste skicket.
Turisten – nybyggs med en karaktär inspirerad av Marstrand genuina träbebyggelse, liksom övriga byggnader inne på gården.
Byggnaderna ska stå var för sig utan att hänga samman som de gör i dag.
I byggnaderna som gränsar till Hamngatan och Varvsgatan har hiss.
Samliga lägenheter har full tillgänglighet för alla människor.

Historik
2004 – Ernst Rosén köper fastigheten.
2005 –2007 – Tekniska, antikvariska, ekonomiska och hotellutredningar görs.
2006 – Planprövningstillstånd medges.
2008 – Planarbetet avslutas.
2010 – Anmälan om eftersatt underhåll av fastigheten, vissa åtgärder vidtas i samförstånd med kommunen. 2011 – Ytterligare anmälan om misskötsel, vite riskeras och Ernst Rosén vidtar återgärder för att säkra byggnaden för allmänheten. I mitten av maj visar Ernst Rosén upp ett förslag på bostäder i fastigheten för kommunen och länsstyrelsen.