Du är en objuden gäst, covid-19

Där kom du alltså nu

Som en objuden gäst

Du knackar inte, bara kliver på

Utan att torka av skorna

Du snyltar, ser till att röra till det

Skapar oro, ängslan

Skakar om och utmanar

Men du, där är dörren, vi behöver inte ditt besök

Vi kommer göra allt för att du inte skall trivas

Vi kommer hålla ihop och stötta varandra

Tills du sakta vandrar iväg

Tankevändan