Skolan är kvar i medeltiden

”Om en stor mängd av någonting skulle orsaka berusning, då är en liten mängd av det förbjudet.” Så lyder en viss religions förhållning till alkohol, hasardspel och många andra vanor eller beteenden. Man har fråntagit individen dess frihet och ansvar, det sunda förnuftet att själv bedöma vad som är lagom eller överdos. Eftersom det alltid finns individer som brister i omdömet och överdoserar ett visst beteende så har religionerna hittat den enkla lösningen; förbud – kollektiv bestraffning.

På liknande sätt resonerar en del debattörer kring svenska skolan och mobiltelefoner. Eftersom en del elever missbrukar sina mobiltelefoner har man tagit beslutet att förbjuda dem från klassrummet. Man väljer den enkla men destruktiva vägen istället för den svåra men nyttiga. Anhängare till mobilförbud flaggar oftast med sitt paradargument och menar att telefonerna påverkar elevernas koncentrationsförmåga negativt. Det händer att de slänger fram en slarvig genomförd forskning, oftast gjord i någon annan del av världen där både skolsystemet och förmågorna som efterfrågas skiljer sig avsevärt från den svenska skolan.

Låt oss stanna upp och reflektera en stund. Ja, elever som missbrukar sina mobiltelefoner riskerar prestera sämre. Men lösningen är inte ett absolut och kollektivt förbud, så som religionerna har gjort. Vi kan börja med oss själva som vuxna och sedan lära våra barn om hur, när och var är det lämplig att använda sin smartphone. Det vi kallar mobiltelefoner är i själva verket någon slags multimedia med många inbyggda pedagogiska funktioner som rätt använt kan öka elevernas inlärning. Tyvärr har många skolor inte hakat på den moderna tekniska utvecklingen som IT-revolutionen möjliggör. Man kör i gamla spår. Lärarna fortbildas väldigt lite i både kunskap och förhållningssätt gällande IT-pedagogik. Många skolor tror att man ligger i framkant om man har internet och en taskig projektor hängande i klassrummet. Nej! Ni ligger ljusår efter. Ni är kvar i medeltiden, de andra är i renässansen.

Det klenaste argumentet jag har hört är att tekniska hjälpmedel som datorer, Ipads och smartphones försämrar elevernas förmåga att skriva för hand. Och? Så resonerade även stenristare när papyrus kom till. Var tid kräver nya kompetenser.

Det är hög tid att skolan utbildar sina lärare och eleverna i hur man bäst nyttjar de tekniska möjligheterna. Redan idag har många elever sin multimedia (mobiltelefon) i sitt armband och imorgon inopererad i sin arm som ett chip. Lycka till att förbjuda dem från klassrummet då!

Kadir Meral

Lärare, föreläsare och komiker