”Försvarsberedskapen har pyst ut”

Det viktigaste är inte att allt funkar som man tänkt sig, utan att man har en plan B.

I mitt tidigare yrkesliv inom Försvarsmakten tillbringade vi mycket tid med att just planera. Det var fullkomligt naturligt att göra sårbarhetsanalyser och förbereda sig inför värsta-scenarier genom att ständigt öva och se över utrustning. Så snart vi lämnade camp Victoria i Kosovo, var det beväpnade och med stridssäck innehållande allt vi skulle behöva om något gick snett.

Nu, nästan ett decennium som civil igen, börjar de gamla takterna gå ur mig.

Försvarsberedskapen har pyst ut, ungefär som i resten av Sverige.

Det är verkligen illa ställt.

Så snart ett Gripenplan flyger över en ort, skriver lokaltidningen: ”Därför flyger krigsplanen över Knäckebröhult”. När m90-uniformerade förband repövar strömmar insändarna in: ”Det skrämmer gamla och traumatiserar invandrare att se soldater med vapen!”

Ta en stund och fundera vilka hot vi som civilsamhälle måste stå emot dessa dagar:

Desinformation – fienden skrämmer och förvirrar
Sambandsbrott – våra informationskanaler fungerar inte längre
Samhällsfunktioner upphör – attentat slår ut vatten- och elförsörjning 
Sinande förnödenheter – när lokala Ican slår igen, varifrån får du mat då?

Vad känns mest skrämmande nu – att Försvaret övar eller att du kommer yra runt som en höna i händelse av kris?

I sommar ska jag börja preppa. Och jag tycker att du ska göra det med. Det finns jättebra checklistor på MSB:s, myndigheten för skydd och beredskap, hemsida med det viktigaste du behöver ha i ett hemmaförråd i händelse av kris. Tanken är att inte omedelbart belasta viktiga samhällsfunktioner så snart elen gått, utan att vanligt folk ska kunna klara sig i 72 timmar. På den tiden rustar sig myndigheter för att kunna leda oss i och ur krisen.

Ju fler som står beredda, desto bättre kan vi hjälpas åt. De gånger jag jobbat i krissituationer är lärdomen att människor vill hjälpa, så gärna att de glömmer att ta hand om sig själva.

Ska du campa i sommar? Bra – se det som din repövning. Och se för fasen till att plöja upp golfbanor till åkermark så att Sverige ökar egenförsörjningen av livsmedel. Nyttan med sädesfält och potatisåkrar går före nöjet att slå på en liten boll och åka en liten bil på välklippta gräsmattor.

Hannah Björk

Relaterade artiklar
Fler artiklar