Socialdemokraterna skapar nytt distrikt

Vid årsmötena i Kungälv lördagen den 18 mars avslutades distrikten STS Norra Älvsborg och STS Bohuslän och därefter bildades Socialdemokrater för Tro & Solidaritet Västsvenska distriktet.

I anslutning till årsmötena gästades de av förbundssekreteraren för STS Hans Josefsson samt riksdagsledamoten Jörgen Hellman, Vänersborg. Hans Josefsson kunde notera att förbundet nått en medlemsmässig framgång med över 200 medlemmar, varav bland annat Uddevalla Bohusdal fått åtta nya medlemmar. Det beror på förbundets klara ställningstagande i främlings- och asylpolitiken och välfärdspolitiska prioriteringar. Det har lett till att partiledningen inför årets kongress i Göteborg den 8–12 april tillstyrker en motion från STS-distriktet i Jönköping att tandvården föreslås få ett högkostnadsskydd.

Jörgen Hellman höll ett anförande där han noterade att socialdemokratisk politik lett till att det finns 60 miljarder för satsningar på välfärden. Det ger möjligheter till satsningar på pensionärerna, som straffats av den förra borgerliga regeringen genom orättvis beskattning. Partiets löften om att värna välfärden framför skattesänkarpolitiken för höginkomsttagare har därmed nått sin ände.

Till det nya distriktet valdes Jan-Åke Simonsson, Öckerö, ordförande, Jan Renhage, Vänersborg, vice ordförande, Fredrik Schandorff, Kungälv, kassör, Ulf Wallin, Uddevalla, sekreterare, Pia Gillerstedt, Kungälv, vice sekreterare samt som ledamöter Taisir Kassem, Uddevalla och Bernt Berggren, Troll-hättan som ledamöter. Ersättare i styrelsen blev Joacim Ericson, Kungälv och Ing-Britt Adiels, Alafors.

Till revisorer valdes Jan-Erik Lindström, Mölndal och Sven-Åke Möll, Trollhättan med Kicki Mattsson och Bernt Ortner, båda från Lysekil som revisorersättare. Till valberedning utsågs Aina Andersson, Trollhättan som sammankallande och Evert Svensson, Kungälv som ledamot.

Den nya styrelsen fick bland annat till uppgift att stärka de lokala gruppernas arbete för asylpolitiken och välfärden samt att under 2017 vara en aktiv part i kyrkovalet den 17 september.

Ulf Wallin