Personligt om uppväxten på Mariebergs gård

Föreningen Gamla Kungälv hade nyligen årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Ordförande var Rune Hasslöf, som avtackades för väl genomförda förhandlingar. Valberedningen, Per-Åke Ericsson och Kerstin Larsson lämnar oss och avtackades. Vår nestor i föreningen, Thomas Lilja, kassör sedan 20 år tillbaka hyllades med blommor och en present. Thomas har skött det ekonomiska och mycket annat exemplariskt och vi kommer att sakna honom i styrelsen. Ett riktigt stort, stort tack.

Efter förhandlingarna berättade Ylva Frövenholt mycket personligt om sin uppväxt på Mariebergs gård. Ylva hade en fin uppväxt på gården där hon som pojkflicka kunde rasa ut ordentligt. Det var många som var knutna till gården och som vuxen har hon imponerats av det enorma arbete som låg på hennes mor där hushållet skulle hålla en ganska stor stab av folk med mat ett antal gånger per dag. Mariebergs gård var som ett eget litet samhälle som gav delförsörjning till många i bygden. Man ställde verkligen upp för varandra och det var ständigt liv och rörelse på gården Den här epoken skilde sig markant från den som rådde på 1700-talet, då ägaren till Marieberg, Johan Henric Rosenschütz, arvtagare till en av dåtidens absolut rikaste män, lyckades spendera hela förmögenheten och sluta sina dagar helt utblottad i Stockholm. Vi fick oss till livs en mycket personlig berättelse om en gård i Kungälvs närhet som i närtid har en historia som många kanske inte riktigt känner till. Stort tack Ylva.

Sven Kollberg