Erika Sjöblom ny ordförande

Kungälvs socialdemokratiska arbetarekommun hade den 15 mars ett välbesökt och mycket positivt möte. Alla val följdes av applåder. Vid årsmötet valdes Erika Sjöblom till ny ordförande för Kungälvs arbetarekommun.

Erika Sjöblom är en trebarnsmor från Kareby, undersköterska till yrket och facklig förtroendevald, till vardags arbetande i Göteborg.

– Jag vill driva partiet framåt, ser och känner en positivitet i partiet. Det ska bli kul och känns spännande samtidigt som jag vet att det blir en utmaning. Jag tror jag har lite att bidra med, både i nya tankar och idéer, säger Erika Sjöblom.

Maria Steen avtackades efter sex år som ordförande. Avtackningen skedde med applåder, blommor och presenter. Omdömena var många såsom en bra ledare, ordning, kan delegera, hon styr, vet vad hon vill, omtänksam etc etc … Själv tyckte Maria Steen att det har varit ett fantastiskt roligt, kul och naturligtvis krävande uppdrag. Nu ser Maria Steen fram emot lite mer vuxentid, men stannar kvar i partiet och jobbar på, men inte som ordförande.

Dennis Jeryd, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Lerum förde klubban med vana som årsmötesordförande. Tack till Dennis som tog sig tid och kom till Kungälv.

Socialdemokraterna är Sveriges största parti, en folkrörelse med 100 000 medlemmar. Kungälvs socialdemokrater är organiserade i flera föreningar med sidorganisationer. Alla föreningar leds av arbetarekommunen som samordnar alla föreningar. I Kungälv finns cirka 400 medlemmar.

Miguel Odhner