Årsmöte i Tunge skola

Solberga Centern och Centerkvinnorna har hållit årsmöte i Tunge skola. Mötet öppnades med en tyst minut för bortgångne medlemmen Allan Haraldsson.

2016 års aktiviteter har varit besök på Hoffrekullens tomatodling, Bäcks lanthandel, retroresa i Västergötland. Besök hosTorsby CK där vi träffade årets företagare Madeleine Kullberg, medicinsk fotterapeut.

Gunnar Arnesson blev vald att leda Centerns årsmöte. Verksamhets- och revisionsberättelsen lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.

Styrelsen för 2017 ser ut som följer: ordförande Gunnar Arnesson, sekreterare Mari-Ann Gustafsson, kassör Gösta Gustafsson, revisorer Kent Svensson och Ragnar Haraldsson.

Centerkvinnornas årsmöte hölls av Monica Larsson. Styrelsen för 2017 ser ut som följer: ordförande Monica Larsson, sekreterare Ann-Marie Olausson, kassör Mari-Anne Gustafsson. Övrig ledamot Marianne Larsson. Revisorer Astrid Svensson och Ann-Marie Johansson.

Verksamhetsplan för 2017. Besök på Bohusläns museum. Återbesök på Hoffrekullens tomatodling. Besök på lokalt slakteri.

Lennart Kristiansson höll en intressant information om aktuella planer i kommunen.

Ordföranden avslutade mötet och tackade alla närvarande och därefter var det kaffeservering, med smörgås och kaka.

Monica Larsson